AKTUÁLNĚ / Ekologie

Popis:
14.5.2018

Vojenští lesníci staví na Šumavě speciální budky pro vzácnou vyhynulou sovu

ŠUMAVA

Z české přírody na desítky let zmizela, nyní se vrací. A její návrat do šumavské přírody překvapil i mnohé ornitology. Díky podpoře vojenských lesníků, kteří pro kriticky ohroženého puštíka bělavého instalují ve vojenském újezdu Boletice a okolních lesích desítky speciálních budek, dnes v jihočeském výcvikovém prostoru žije třetina tuzemské populace této druhé největší evropské sovy. Lesníkům na oplátky pomáhá chránit les před škodami na mladých lesních porostech způsobenými hlodavci.

Puštík bělavý byl ještě koncem 18. století na Šumavě poměrně hojně rozšířeným dravcem, ve dvacátých letech minulého století však jeho stavy v Česku začaly klesat a v roce 1930 již byla tato sova na české, ale i rakouské a německé straně Šumavy považována za vyhubenou.

Do šumavských hvozdů byl opětovně uměle vysazen v roce 1995 a ornitologové od té doby pečlivě sledují jeho stav. Podporu pro návrat tohoto vzácného dravce přitom získali u státního podniku Vojenské lesy a statky ČR (VLS), který spravuje jihočeský vojenský újezd Boletice a jeho okolí. Vojenští lesníci ve vhodných lokalitách pro puštíka obecného instalují speciální budky.

„Snažíme se podporovat hnízdění tohoto dravce v našich lokalitách,. Celkem jsme pro něj instalovali ve spolupráci s ornitology šest desítek budek, 30 z nich jen v uplynulém roce,“ uvedl ředitel divize VLS Horní Planá Petr Král.

Vedle pomoci ornitologům přitom lesníci mají pro podporu vzácné sovy také praktické důvody. Puštík je přirozeným nepřítelem drobných myšovitých hlodavců, kteří šumavským správcům lesů v posledních letech způsobují výrazné škody na mladých lesních porostech buku, jedle a klenu. Ti jsou schopni na 16ti tisících hektarech vojenských lesů na Šumavě zpustošit ročně až dva hektary lesa.

„Je to přírodovědný program, který je ukázkou propojení lesního hospodaření se zájmy ochrany přírody. Dravci se významně podílejí na udržení stavu hlodavců. Vedle puštíka podporujeme v našich lokalitách stavbou budek pro hnízdění také sýce rousného a poštolku obecnou,“ dodal ředitel Král. Pro sýce instalovaly VLS na Boleticku 90 budek, desítka umělých hnízdišť pak je určena pro poštolku.

Hlavní část budek pro puštíka byla VLS instalována v letech 2010 – 2017 v Ptačí oblasti Boletice. V uplynulém roce zde byl proveden rozsáhlý průzkum jeho výskytu, který ornitology příjemně překvapil. Z šesti desítek budek byla obsazena asi třetina.

„Bylo velmi překvapivě zjištěno, že puštík bělavý se vyskytuje běžně prakticky na celém území v západní části Ptačí oblasti Boletice. Vezmeme-li v úvahu prokázaná hnízdění v budkách i další opakovaně obhajovaná teritoria, pak lze odhadnout, že v lesních porostech o velikosti asi 50 km2 se nachází okolo 17 teritorií puštíka bělavého. Tato pro Šumavu doposud zcela mimořádná početnost řadí puštíka bělavého ve sledovaném území mezi nejběžnější druhy lesních sov, dosahujících hnízdní hustoty jednoho páru na několik km2 lesních porostů. Na základě těchto aktuálních údajů je nutno i výrazně přehodnotit odhad celé šumavské populace puštíka bělavého,“ tvrdí Ing. Bohuslav Kloubec, Ph. D. z České společnosti ornitologické.

Z průzkumu tak vyplývá, že ve vojenských lesích na Boleticku žije asi třetina tuzemské populace tohoto vzácného dravce. V jeho podpoře se chystají vojenské lesy pokračovat i v roce 2018. Na letošek lesníci naplánovali opravy a výměny poničených budek, a také rozsáhlý monitoring jejich obsazenosti.


Autor / zdroj: Jan Sotona

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Výstava přibližuje postavení a význam postavy Kašpárka v českém loutkovém divadle

Kašpárek, či také Pimprle, příbuzný německého Hanswursta, anglického Punche, italského Pulcinelly a především vídeňského Kasperla, nesměl chybět od po

Post

Poutní mši obohatí i řemeslný jarmark či hudební vystoupení

Poutní mše ke svátku Narození Panny Marie se uskuteční v neděli 9. září od 9.30 hodin v kostele Narození Panny Marie.

Post

Stromy u Areálu lesních her napadl kůrovec. Musí se pokácet

Lýkožrout smrkový - kůrovec v poslední době páchá ohromné škody. Napadl také stromy v těsné blízkosti Areálu lesních her na Lázních sv. Markéty v Prac

PARTNEŘI

www.beautyexpo.cz garaze.fabrego.cz Maminčino koření www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA