KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Připomeňte si odkaz Mistra Jana Husa u jeho památníku v Husinci
 
Autor / zdroj foto: Památník Mistra Jana Husa

Památník Mistra Jana Husa / Husinec

Občanské sdružení Mistra Jana z Husince je sdružení dobrovolníků ochotných věnovat svůj čas a energii rozvíjení myšlenkového odkazu mistra Jana Husa. Jeho náplní je podpora při pořádání každoročních Husových oslav v jeho rodišti a další činnosti vztahující se k propagaci odkazu mistra Jana Husa.

Počátkem památníku byl divadelní jarmark v Rychnově nad Kněžnou v roce 2000 – spousta starých řemesel a pouličních divadel uspořádaných do podoby středověkého tržiště. Příjemná atmosféra, krásné věci a klid. Tam zakladatelům totiž blesklo hlavou, že husinecké Husovy oslavy, každoroční připomínka postavy a díla Mistra Jana, navíc spojené díky kostelu Sv. Cyrila a Metoděje s cyrilometodějskou poutí, svým obsahem jednak stagnují, jednak pozvolna Husa opouštějí – v programu na něj nakonec „zbyl“ jen lampionový průvod s pietní vzpomínkou a zapálením symbolické hranice a ekumenická bohoslužba. A tak přibyli další lidé s touto myšlenkou sympatizující a ochotní věnovat jí svůj čas a energii, a vznikl Památník Mistra Jana Husa.


Součástí celkové obnovy Památníku Mistra Jana Husa, respektive Centra Mistra Jana Husa v Husinci, je vytvoření expozice věnované době, životu, dílu, tradici a odkazu českého reformátora. Je pochopitelné, že nová výstava musí respektovat místo, které je tradičním Husovým rodištěm a kde se v památném objektu nachází tzv. Husova světnička, spojovaná s narozením a dětstvím Jana Husa. Starobylost místa jihočeského Husince jako Husova rodiště uchovávající tuto tradici dokládají literární památky a doklady již z doby utrakvismu. Označení stavby jako Národní kulturní památka v roce 1978 v roce předcházely bohaté dějiny místa v době národního obrození i ve 20. století.

V první části je Husův život zasazen nejprve do historického kontextu uvedením událostí v Českých zemích a Evropě ve 14. a 15. století. Dále do regionálního kontextu se zřetelem na národní, společenské a církevní aspekty husovské tradice v Husinci. V této úvodní části je také představeno vsazeno Husova působení do reformních proudů konce 14. a počátku 15. století. Jako představitelé reformního hnutí jsou vybrány tři postavy: Jan Viklef – Angličan, Konrád Waldhauser – německy mluvící kazatel, a Matěj z Janova – významný český teolog a myslitel husitské reformace. Je tak zdůrazněn mezinárodní a evropský charakter počátků české reformace. Charakteristickým společným znakem reformních snah je návrat „ke kořenům" – k Bibli, která se šířila v překladech do národních jazyků. Bible v evropském i českém reformním hnutí sehrála klíčovou roli, jak je zřejmé u Jana Viklefa, Matěje z Janova a Jana Husa.

Husův příběh je základním a ústředním obsahem i osnovou výstavy, představující jeho vzdělání, působení v Praze na univerzitě a v Betlémské kapli, exil, cestu do Kostnice a ukončení jeho života v Kostnici. Závěrečnou část tvoří reflexe Husovy osobnosti a odkazu v období reformace a protireformace, v době 19. a 20. století, Hus v protestantismu v Římskokatolické církvi a v Církvi československé husitské. Zvláštní pozornost je věnována Husovu vystoupení v souvislosti se světovou reformací v Německu, Švýcarsku a dalších zemích v podobě „Stromu reformace".


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu památníku.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.